Tuần lễ Kinh Doanh và Nhân Quyền Bangkok lần thứ 5 (Tuần lễ BBHR)


Vào tháng 6 năm 2021, Trung Tâm Kết Nối Thái Việt hợp tác với Thai Transcend và KUDO Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ phiên dịch đồng thời từ xa cho hội thảo trực tuyến của Liên hợp quốc-Diễn đàn ASEAN – Thụy Sĩ về SDG 12 (Tiêu dùng có trách nhiệm và Sản xuất) vào ngày 31 tháng 6 năm 2021. Bên cạnh đó đồng thời lamd việc với Diễn đàn Nhân quyền và Doanh nghiệp có trách nhiệm của Liên hợp quốc – Có là thập kỷ cho hành động mới? (Diễn đàn RBHR 2021) vào ngày 28 tháng 5 và từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến ngày 4 tháng 6 năm 2021. Tuần lễ BBHR năm 2021 do Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (Cục Bảo vệ Quyền và Tự do thuộc Bộ Tư pháp), Liên Hợp Quốc đồng tổ chức.

Chương trình Phát triển Của Liên Hợp Quốc (UNDP), Global Network Thái Lan, Ủy Ban Liên Chính Phủ ASEAN về Nhân Quyền (AICHR), Thụy Sĩ, Trung Tâm Đối Thoại và Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững ASEAN (ACSDSD) hợp tác với các Cơ Quan LHQ khác và với sự tham gia của tất cả các bên liên quan trên toàn khu vực.
Hình ảnh từ các sự kiện:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: