เที่ยวเวียดนาม


เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ Hanoi Capital City- นครหลวงฮานอย: แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมโบราณาสถานเวียดนามพร้อมประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตของคนเวียดนาม: พระราชวังย่านโบราณแห่งกรุง วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ พิพิธภัณฑ์ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง วัดต่างๆ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ Ha Long Bay – อ่าวฮาลอง: ล่องเรือที่อ่าวฮาลองและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสถานที่มรดกโลกแห่งนี้: ทะเล อาหารทะเล หมู่เกาะ ถ้ำบนเกาะ Sapa​ City: ชมเมืองซาปาเมืองรับลมหนาว ชมไร่นาขั้นบันได ชมสายหมอกและดอกไม้เขตอากาศหนาวของเวียดนามบนยอดเขา ช้อปปิ้งที่ “ซาปา ไนท์มาร์เก็ต”พร้อมของฝากจากเวียดนาม Ninh Binh -นิงห์บิงห์: เปรียบเสมือนกรุงศรีอยุธยาแห่งเวียดนาม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงปัจจุบันฮานอย: พระราชวังย่านโบราณ ล่องเรือเข้าไปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Trang An ถ้ำในภูเขาพร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามและบรรยากาศอันแสนสดชื่น โฮจิมินห์ ดานัง ฮอยอัน มุยเน่ ดาลัด Da Nang – เมืองภาคกลางดานัง: เที่ยวชายหาดทะเลภาคกลาง นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิวบนภูเขาบาน่าฮิลล์พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ Hoi An – ท่าเรือโบราณา:Continue reading “เที่ยวเวียดนาม”

บริการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่


บริการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ ได้แก่ ท่องเที่ยวส่วนตัวตามใจชอบที่เวียดนาม ยานพาหนะไปเที่ยวส่วนตัวที่เวียดนาม เดินทางไร้ปัญหาเงินตราต่างประเทศ บริการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ท่องเที่ยวส่วนตัวเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ Hanoi Capital City- นครหลวงฮานอย: แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมโบราณาสถานเวียดนามพร้อมประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตของคนเวียดนาม: พระราชวังย่านโบราณแห่งกรุง วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ พิพิธภัณฑ์ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง วัดต่างๆ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ Ha Long Bay – อ่าวฮาลอง: ล่องเรือที่อ่าวฮาลองและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสถานที่มรดกโลกแห่งนี้: ทะเล อาหารทะเล หมู่เกาะ ถ้ำบนเกาะ Sapa​ City: ชมเมืองซาปาเมืองรับลมหนาว ชมไร่นาขั้นบันได ชมสายหมอกและดอกไม้เขตอากาศหนาวของเวียดนามบนยอดเขา ช้อปปิ้งที่ “ซาปา ไนท์มาร์เก็ต”พร้อมของฝากจากเวียดนาม Ninh Binh -นิงห์บิงห์: เปรียบเสมือนกรุงศรีอยุธยาแห่งเวียดนาม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงปัจจุบันฮานอย: พระราชวังย่านโบราณ ล่องเรือเข้าไปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Trang An ถ้ำในภูเขาพร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามและบรรยากาศอันแสนสดชื่น   โฮจิมินห์ ดานัง ฮอยอัน มุยเน่ ดาลัด Da Nang – เมืองภาคกลางดานัง: เที่ยวชายหาดทะเลภาคกลางContinue reading “บริการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่”

รายละเอียดบริการ


บริการให้คำปรึกษา บริการให้คำปรึษาและงานกับราชการในไทยและในเวียดนาม ได้แก่ ที่ปรึกษาธุรกิจ บริการเดินเรื่องราชการด้านธุรกิจและแพ่ง บริการจัดหาคู่ค้าธุรกิจระหว่างประเทศ บริการช่วยเหลือจัดการบริษัท จัดอีเวนต์ธุรกิจการค้า ปรึกษาด้านกฏระเบียบ บริการให้คำปรึกษาในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับว่าความทั่วไทยและเวียดนาม ทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  คดีแพ่ง คดีแรงงาน และอื่นๆ รับจดทะเบียนทางธุรกิจที่ไทยและเวียดนาม จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน และอาคารชุด งานขอใบอนุญาตทางธุรกิจที่ไทยและเวียดนาม ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขออนุญาตกับสำนักงานอาหารและยา (อย.) ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างชาติ (Work Permit) ขออยู่ต่อในราชอาณาจักไทย (Visa) ขอมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ (Permanent Resident) ขอสัญชาติไทย งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่ไทยและเวียดนาม ให้คำปรึกษาทางธุรกิจของคนไทย และชาวต่างชาติ ให้คำปรึกษาทางภาษี ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ งานแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เวียดนาม อังกฤษ จีนและภาษอาเซียนอื่นๆ แปลสัญญา และเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร ต่อกรมการกงสุล ใบเสนอราคา 2.Continue reading “รายละเอียดบริการ”

Thông tin cập nhật công việc


BC417 – Customer’s name: Hằng. MSKH: BC417 – Công ty TNHH TM DV … -Yêu cầu: Lập Công ty xnk hoá mỹ phẩm hàng tiêu dùng – Tình trạng: đã đăng ký thành công, thời gian 04 ngày. FINISHED FIRST PHASE. – Công việc đã hoàn thành: 1. Lập công ty có pháp nhân tại Thái Lan tạoContinue reading “Thông tin cập nhật công việc”

บริการภาษา


TVC LANGUAGE SERVICES We proudly provide our best language translation and interpretation between these regional languages including Thai-Vietnamese-English-Chinese-Burmese-Lao-Khmer. Our translators and interpreters are long-served experts in language services in various international organizations in Thailand from United Nations, US Aids to governmental agencies and multinational corporations residing in Thailand as the regional hub. ศูนย์ไทยเวียดมีบริการรับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาเวียดนามให้บริการในงานแปลและในงานสัมมนา การอบรมนานาชาติต่างๆ รวมทั้งการแปลระหว่างภาษาอาเซียนหลายภาษาด้วยกัน อาทิเช่น […]

Why Southeast Asia may be the Best Place to Launch Your Startup


The flourishing start-up culture is not longer just confined to the Valley or even to the Southeast Asia big, capital cities…. The Valley certainly remains the mecca of the tech world but it has become extremely noisy and hyper competitive for talent and for most startups.In fact, more and more investors are flocking to theContinue reading “Why Southeast Asia may be the Best Place to Launch Your Startup”

THAI VIET BUSINESS MEETING


THAIVET CONNECT CENTER 2353/104, Oonnut Road, Suan Luang Sub-district, Suan Luang District, Bangkok 10250. E: thaivietconnect@gmail.com; M: +66 (0)803433247. W: thaivietconnect.wordpress.com proudly presents THAI VIET BUSINESS MEETING Thai-Viet Business Meeting (TVBM) is a unique business forum developed by Thaiviet Connect Center in close cooperation with our Thai partner companies and initial support from interested Vietnamese entrepreneurs to exploreContinue reading “THAI VIET BUSINESS MEETING”

CONSULTANCY SERVICE


CONSULTANCY SERVICE We are cooperating with various Thai and Vietnamese partners to provide business and legal consultancy, civilian support and administrative procedures across Thailand and Vietnam. บริการให้คำปรึษาและงานกับราชการ (รายละเอียดภาษาไทย) SERVICES IN DETAILS Major services include: 1. Business Consultancy: Company registration (within 1 week) Acquisition of import-export certification (within 15 days), Acquisition of bar-code certification (within 30 days)Continue reading “CONSULTANCY SERVICE”

SUPPORT SERVICES


CONVENIENCE SUPPORT Support services relating to transportation, accommodations and financial transactions across Vietnam and Thailand with utmost flexibility and ease. Our services include: Personalized Transport, Personalized Travel, Cash Free on the Go, Emergency Support. บริการอำนวยความสะดวกในพื้นที่: เช่ายานพาหนะไปเที่ยวส่วนตัวที่เวียดนาม  ท่องเที่ยวส่วนตัวตามใจชอบที่เวียดนาม  เดินทางไร้ปัญหาเงินตราต่างประเทศ บริการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ (รายละเอียดภาษาไทย) Contact us (ติดต่อได้ที่) thaivietconnect@gmail.com DETAILS – Personalized Transport: We understand how customers like their trips personalized the way they prefer them toContinue reading “SUPPORT SERVICES”