Việt Nam bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao


Thông tư 113/2021/TT-BTC bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 113/2021/TT-BTC quy định: – Bãi bỏ mức thu lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu (hiện hành mức thuContinue reading “Việt Nam bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao”

Thailand Non-Immigrant Visa “B” (for Business and Work)


           –   The visa fee is 2,000 Baht for single-entry with three-month validity and 5,000 Baht for multiple entries with one-year validity.            –   Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General in their home/residence country or at the designated Royal ThaiContinue reading “Thailand Non-Immigrant Visa “B” (for Business and Work)”

Thủ tục nhập cảnh Việt Nam 2022


Từ 1/1/2022, hành khách vào Việt Nam chỉ phải cách ly 3 ngày Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh trong 72h trừ trường hợp trẻ em đưới 2 tuổi, thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; Khi nhập cảnh Việt Nam cần càiContinue reading “Thủ tục nhập cảnh Việt Nam 2022”

รายการสำรวจตลาดอาหารเสริมเวียดนาม 2564


         จัดทำโดยทีมงานไทยเวียตคอนเนคต์ 23 เมษยน 2564[1] เวียดนามมีประชากร 95 ล้านคน ​​โดยมีผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 33 ล้านคน หรือ ประมาณ 34% ของประชากรทั้งหมด[2] สินค้าอาหารเสริมเริ่มเข้ามาในตลาดเวียดนามตั้งแต่ปี 2543 มีจำนวนสินค้าอาหารเสริมมีเพียง 63 รายการ โดยส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมด ในขณะทีในช่วงแรกผู้ผลิตภายในประเทศมีประมาณ 13 ราย  แต่มีสัดส่วนของสินค้านำเข้าน้อยลงเรื่อย ๆ เป็น 3,700 รายการจาก 1,600 บริษัทภายใน 10 ปีถัดมา จนถึงปี 2563[3] จำนวนสินค้ารายการอาหารเสริมทั้งหมดมากถึง 10,930 รายการจากบริษัทอาหารเสริมทั้งหมด 4,190 แต่มีผู้ผลิตเพียง 200 รายที่ได้รับมาตรฐาน GMP ถูกต้องตามกฎหมาย[4] ในปี 2563 จำนวสินค้าอาหารเสริมมีทั้งหมด 7,000 จากบริษัทContinue reading “รายการสำรวจตลาดอาหารเสริมเวียดนาม 2564”

TVC Simultaneous Interpretation for the 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference


In October 2021, Thai Viet Connect in cooperation with CMM Indonesia provided a remote simultaneous interpretation service for HTA (Health Technology Assessment International) online workshop with Vietnamese delegations. The 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference is co-organized by the Ministry of Health, Republic of Indonesia, Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia, USAID, HealthContinue reading “TVC Simultaneous Interpretation for the 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference”

รายการสำรวจตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม 2564


         จัดทำโดยทีมงานไทยเวียตคอนเนคต์ 23 เมษยน 2564[1] เวียดนามมีประชากร 95 ล้านคน ​​โดยมีผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 33 ล้านคน หรือ ประมาณ 34% ของประชากรทั้งหมด[2] ตลาดเครื่องสำอางเวียดนามมีมูลค่าถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 90% ของตลาดเครื่องสำอางทั้งหมดในปี 2562 ผู้บริโภคเวียดนามมีกำลังซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เหรียญ/คน/เดือน หรือประมาณ 25% ของกำลังซื้อของผู้บริโภคในไทย (20 เหรียญ/คน/เดือน) สมาคมเครื่องสำอางน้ำสกัดและน้ำหอมเวียดนามคาดการว่าตลาดเครื่องสำอางเวียดนามจะมีการเติบโต 15-20% ใน 10 ปีข้างหน้า[3] แบรนด์จากเกาหลีมีส่วนแบ่งตลาด 30% เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นแบรนด์จากยุโรปที่มีส่วนแบ่ง 23% ญี่ปุ่น 17% ไทย 13% และสหรัฐฯ​ 10%.[4] ตลาดเครื่องสำอางเวียดนามมี ทั้งหมด 400Continue reading “รายการสำรวจตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม 2564”