UNODC Online Workshop on Countering Illegal Hazardous Waste Trafficking


UNODC Online Workshop on Countering Illegal Hazardous Waste Trafficking through the Container Control Programme In June, 2021. Thai Viet Connect in cooperation with Sapiens Thailand provides remote simultaneous interpretation service for UNODC online workshop on custom control and the implementation of Countering Illegal Hazardous Waste Trafficking through the Container Control Programme to Vietnamese delegations including PCUContinue reading “UNODC Online Workshop on Countering Illegal Hazardous Waste Trafficking”

The 5th Bangkok Business and Human Rights Week (BBHR Week)


The 5th Bangkok Business and Human Rights Week (BBHR Week) In June 2021, Thai Viet Connect in cooperation with Thai Transcend and KUDO USA provided remote simultaneous interpretation service for the United Nations online workshop on ASEAN – Swiss Forum on SDG 12 (Responsible Consumption and Production) on June 31st, 2021 and United Nations ResponsibleContinue reading “The 5th Bangkok Business and Human Rights Week (BBHR Week)”

Tuần lễ Kinh Doanh và Nhân Quyền Bangkok lần thứ 5 (Tuần lễ BBHR)


Vào tháng 6 năm 2021, Trung Tâm Kết Nối Thái Việt hợp tác với Thai Transcend và KUDO Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ phiên dịch đồng thời từ xa cho hội thảo trực tuyến của Liên hợp quốc-Diễn đàn ASEAN – Thụy Sĩ về SDG 12 (Tiêu dùng có trách nhiệm và Sản xuất)Continue reading “Tuần lễ Kinh Doanh và Nhân Quyền Bangkok lần thứ 5 (Tuần lễ BBHR)”

M2M EXPRESS & STORE


ABOUT US M2M EXPRESS & STORE provides domestic express delivery services within Thailand with trusted and well-cared-for services. M2M EXPRESS & STORE provides authentic Vietnamese and Thai products at the cheapest price compared to the market. M2M EXPRESS & STORE’S PICTURES M2M EXPRESS & STORE’S AUTHENTIC VIETNAMESE AND THAI PRODUCTS M2M CUSTOMERS’ PICTURES CONTACT US Mobile No. (+66) 970956790 Fanpage:Continue reading “M2M EXPRESS & STORE”

Dịch vụ phiên dịch cho Hội thảo trực tuyến của UNODC về Chương Trình Kiểm Soát Công-te-nơ (CCP) và Tăng cường thực thi pháp luật, quản lý trật tự – thương mại Lâm sản (FLEGT)


Cập nhật các dịch vụ TVC -Tháng 5 năm 2021: Hội thảo trực tuyến của Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm (UNODC) về Chương Trình Kiểm Soát Xe Công-te-nơ (CCP) và Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản (FLEGT). Vào tháng 5 năm 2021, TrungContinue reading “Dịch vụ phiên dịch cho Hội thảo trực tuyến của UNODC về Chương Trình Kiểm Soát Công-te-nơ (CCP) và Tăng cường thực thi pháp luật, quản lý trật tự – thương mại Lâm sản (FLEGT)”