โปรแกรมทัวร์ ฮานอย – ซาปา 3 วัน 2 คืนDAY 1: Hanoi City Center – Moana sapa.

DAY 2: fansipan — Cat Vat village.

DAY 3: free sightseeing

ค่าบริการ คนละ 3,900บ.
รวม ค่ารถ (ไม่เกิน 22 คน)
ค่าที่พัก
ค่าอาหาร
ค่าไกด์

*ราคายังไม่รวม ค่าตั๋วขึ้นยอด Fansipan ประมาณ 1,200บ./คน. ค่าทิป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: