วีซ่านักลงทุนเวียดนาม


วีซ่าลงทุนเวียดนาม 3 ปี รวมใบรับรองลงทุน และใบจดทะเบียนบริษัททำร้านอาหารไทย

ค่าาบริการ 70,000บ. ระยะเวลาดำเนินการ: ทำใบรับรอง 30-45 วัน วีซ่า 7 – 15 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้มา

  1. ใบรับรองการลงทุน
  2. ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
  3. วีซ่านักลงทุนต่างชาติ 3 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: