Bản Dịch Mẫu Tiếng H-Mông


Txhua yam tag los  nws tsua yog ib lub hnub lub txim taws tia si tam sim no nws twb yog ib lub ncub taws ua cig tau mus thoob qab ntuj , peb yog cov neeg ua tsim qhov tshiab los puav qhov qub zoo ib yam li tub sau nkauj hu nkauj ( nghệ sĩ ) , tus xib fwb thiab Tub tshawb fawb!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: