Dịch vụ phiên dịch cho Hội thảo trực tuyến của UNODC về Chương Trình Kiểm Soát Công-te-nơ (CCP) và Tăng cường thực thi pháp luật, quản lý trật tự – thương mại Lâm sản (FLEGT)


Cập nhật các dịch vụ TVC

-Tháng 5 năm 2021: Hội thảo trực tuyến của Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm (UNODC) về Chương Trình Kiểm Soát Xe Công-te-nơ (CCP) và Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản (FLEGT).

Vào tháng 5 năm 2021, Trung Tâm Kết Nối Thái Việt (TVC) hợp tác với CMM Indonesia và SK Việt Nam cung cấp dịch vụ phiên dịch đồng thời trực tuyến cho hội thảo trực tuyến của Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm (UNODC) về kiểm soát hải quan và triển khai chương trình Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản. (FLEGT) cho các đoàn đại biểu Việt Nam bao gồm các đơn vị kiểm soát cảng (PCU) từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Vũng Tàu và Đà Nẵng, Cục Chống Buôn Lậu, Văn Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm Việt Nam (UNODC Vietnam) và Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm Thái Lan (UNODC Thái Lan).

Các thành viên tham dự buổi hội thảo.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hội thảo của Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm (UNODC) tại Đông Nam Á nhằm cung cấp và cố vấn về Chương Trình Kiểm Soát Xe Công-te-nơ (CCP), phổ biến kiến ​​thức, trao đổi ý kiến ​​và chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các chuyên gia và học viên về an ninh hàng hải và mạng lưới cáp biển. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Chống Ma Tuý Và Tội Phạm (UNODC) phụ trách Chương Trình Kiểm Soát Xe Công-Te-Nơ (CCP) như ông Anthonius, ông Topan, chuyên gia học máy (machine learning) John, cùng các cán bộ tuyến đầu và các công chức viên đứng đầu các đơn vị thực hiện Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản (FLEGT).

Thành viên gồm các đơn vị kiểm sát cảng.

Trong sự kiện này, Trung Tâm Kết Nối Thái Việt (TVC ) cũng có một thực tập sinh trẻ Việt Nam tham gia đó là trải nghiệm lần đầu của cậu ấy với Trung Tâm Kêt Nối Thái Việt, thực hành với một trong những sự kiện diễn dịch có tiêu chuẩn cao nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: