คอร์สเรียนภาษาเวียดนามจากไทยเวียตคอนเนคต์ครูและอาจารย์ผู้สอน: สอนโดยครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนและการทำงานเป็นล่าม นักแปลระหว่างภาษาไทย เวียดนาม อังกฤษ มาเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

พร้อมกับประสบการณ์กับลูกค้าต่างๆที่เป็นนักธุรกิจของ บ.ซีพี บ.เซนทรัล งานล่ามกับองค์การสหประชาชาติ สถานทูตเวียดนาม มหาวิทยาลัยหอการค้า และบ.เอกชนต่างๆ

เนื้อหาสาระ: สอนฟังพูดอ่านเขียน สนทนาธุรกิจ และสนทนาทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษาเอกภาษาศาสตร์ และผู้สนใจเวียดนามทั่วไป เรียนสนุกและเน้นการใช้ภาษากับงานจริงครับ

รูปแบบและสถานที่เรียน

ออนไลน์:

ทุกวัน ตามเวลาที่นักเรียนสะดวก
2 คน: 500บ./ชม
3 คนขึ้นไป: 300บ./ชม

ตัวต่อตัว
ห้องเรียน 02 คน: เสาร์ อาทิตย์ ตามสถานที่ที่นักเรียนสะดวก ค่าเล่าเรียน 800บ./ชม
ห้องเรียน 5-10 คนขึ้นไป: เสาร์ อาทิตย์ หรือตามเวลาและสถานที่ที่นักเรียนสะดวก ค่าเล่าเรียน 600-400บ./ชม.

  • คอร์สเรียนพื้นฐาน 15-30ชม. เน้นออกเสียงถูกต้องและการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวและการสนทนาพื้นฐานในที่ทำงาน
  • คอร์สระดับปานกลาง 20-40ชม.เน้นไวยากร การผสมคำศัพท์ การแต่งประโยค ความเข้าใจดีเกี่ยวกับชนิดประโยคที่ใช้ในภาษาเวียดนาม รากศัพท์ เน้นการสื่อสารในบริบทต่างๆ การอ่านบทความสั้นในหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆระดับปานกลาง
  • คอร์สระดับเพื่องานวิชาการ 60-120ชม. เน้นความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเวียดนาม การเขียนบทความและการใช้ภาษาเวียดนามอย่างถูกต้อง

ไทยเวียตคอนเนคต์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: