DỊCH VỤ TVC2. Du lịch tự do: Chúng tôi không phải là một nhà cung cấp du lịch thông thường, chúng tôi đang làm việc trên ý tưởng này để cung cấp cho khách hàng một cách tốt nhất để đi du lịch sang Thái Lan và Việt Nam  một cách an toàn, vui nhộn và thoải mái .

Chúng tôi đang có để cung cấp dịch vụ, thông tin, hỗ trợ trên đường đi trong khi các khách hàng sẽ quyết định chuyến đi của họ theo cách mà họ thích chúng là: ngân sách dự kiến, các loại phương tiện giao thông, nơi đi lại, không gian cá nhân tối đa, hỗ trợ kịp thời, tâm giải thoát của tiền mặt và rắc rối ngoại tệ và nhiều hơn nữa.


3. Đi lại không cần chuyển đổi ngoại hối: Thu đổi ngoại tệ và các giao dịch trên khắp Việt Nam và Thái Lan.


4. Hỗ trợ Khẩn cấp : hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp và cá nhân bị thiệt hại do gian lận, tai nạn hoặc gặp rắc rối pháp lý tại Thái Lan và Việt Nam.

CALL: +66 970.956.790


TVC THAI LAN

Hướng tới sự thịnh vượng chung

img_2988-2

One thought on “DỊCH VỤ TVC

Comments are closed.

%d bloggers like this: