บริการภาษา


img_25620318_151152691899777012276588.jpgศูนย์ไทยเวียดมีบริการรับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาเวียดนามให้บริการในงานแปลและในงานสัมมนา การอบรมนานาชาติต่างๆ รวมทั้งการแปลระหว่างภาษาอาเซียนหลายภาษาด้วยกัน อาทิเช่น ศูนย์ไทยเวียตคอนเนคต์มีบริการด้านภาษาได้แก่

 • ให้บริการในงานแปล รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามช่วยงานสัมมนา การอบรมนานาชาติต่างๆ รวมทั้งการแปลระหว่างภาษาอาเซียนหลายภาษาด้วยกัน อาทิเช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: เวียดนาม อังกฤษ ไทย บาฮาซาอินโดเนเซีย จีน กัมพูชา ลาว พม่า
  • รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษาจีน ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: จีน-อังกฤษ จีน-ไทย จีน-เวียดนาม
  • รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ: อังกฤษ-กัมพูชา-เวียดนาม
  • รับแปลเอกสารพร้อมบริการส่งล่ามภาษาภาษาบาฮาซาอินโดเนเซีย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: บาฮาซาอินโดเนเซีย-อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย-ไทย
  • ภาษาลาว ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: ลาว-อังกฤษ ลาว-ไทย ลาว-เวียดนาม
  • ภาษาพม่า ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: พม่า-อังกฤษ พม่า-ไทย พม่า-เวียดนาม
 • บริการสอนภาษา: เวียดนาม อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย โดยอาจารญ์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ในไทยสอนให้

ท่านลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ email thaivietconnect@gmail.com


ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: เวียดนาม-อังกฤษ เวียดนาม-ไทย-เวียดนาม ไทย-อังกฤษ

ภาษาบาฮาซาอินโดเนเซีย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ: บาฮาซาอินโดเนเซีย-อังกฤษ บาฮาซาอินโดเนเซีย-ไทย

ภาษาลาว ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: ลาว-อังกฤษ ลาว-ไทย ลาว-เวียดนาม

ภาษาพม่า ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: พม่า-อังกฤษ พม่า-ไทย พม่า-เวียดนาม

ภาษาจีน ภาษาไทย เวียดนาม และภาษาอังกฤษ: จีน-อังกฤษ จีน-ไทย จีน-เวียดนาม

ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ: อังกฤษ-กัมพูชา-เวียดนาม

ท่านลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ email thaivietconnect@gmail.com

Thank you and regards,


 


Thank you and regards,

TVC Thailand

Unique quality, Shared prosperity

img_2988-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: