บริการภาษา


ไทยเวียตคอนเนคต์เป็นผู้ให้บริการภาษาในเวลายาวนาน พร้อมล่ามภาษาเป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศดังต่อไปนี้

บริการล่าม แปลและรับรองเอกสาร

 • บริการล่ามพูดพร้อม ล่ามประกบ สำหรับงานประชุมสัมมนา การอบรมนานาชาติ ล่ามอีเวนต์
 • ภาษา
  • ภาษาเวียดนาม
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
  • ภาษาจีน
  • ภาษากัมพูชา
  • ภาษาลาว
  • ภาษาพม่า
  • ภาษาจาวี
  • ภาษาจาไร
  • ภาษาเอเด
  • ภาษากะเหรี่ยง
  • ภาษาม้ง
  • ภาษาจัม
  • ภาษาบานา
  • ภาษาอิหร่าน
  • ภาษาอูร์ดู
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาฮินดู
  • ภาษาอาหรับ

บริการสอนภาษา

บริการสอนภาษา เวียดนาม อังกฤษ จีน และบาฮาซาอินโดนีเซีย โดยอาจารญ์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ในประเทศไทย

 • คอร์สเรียน A ระดับพื้นฐาน 20-30ชม. เน้นออกเสียงถูกต้องและการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวและการสนทนาพื้นฐานในที่ทำงาน
 • คอร์ส B ระดับปานกลาง 30-40ชม.เน้นไวยากร การผสมคำศัพท์ การแต่งประโยค ความเข้าใจดีเกี่ยวกับชนิดประโยคที่ใช้ในภาษาเวียดนาม รากศัพท์ เน้นการสื่อสารในบริบทต่างๆ การอ่านบทความสั้นในหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆระดับปานกลาง
 • คอร์ส C ระดับเพื่องานวิชาการ 100-120ชม. เน้นความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเวียดนาม การเขียนบทความและการใช้ภาษาเวียดนามอย่างถูกต้อง

คอร์สเรียน A ระดับพื้นฐาน


1. คอร์สตัวต่อตัว (ยังไม่ร่วมค่าห้องเรียน):
ห้องเรียน ไม่เกิน 10 คน 1 คอร์ส 20-30 ชม.ค่าเล่าเรียน 300 บ./ชม./คน
ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว 1 คอร์ส 15-30 ชม. ค่าเล่าเรียน 500 บ./ชม./คน
2. คอร์สสอนออนไลน์:
สอน 1 -2 คน: 400 – 500 บ./ชม./คน
สอน 3 คนขึ้นไป: 300 บ./ชม./คน

 • ค่าเล่าเรียนคอร์สระดับ B: คอร์สเรียน A + 200บ.
 • ค่าเล่าเรียนคอร์สระดับ C: คอร์สเรียน A + 400 บ.

นักเรียนสามารถชำระค่าเรียนทีเดียว หรือชำระ 50% ก่อนเข้าเรียนได้ตามที่สะดวก
* ช่องทางชำระเงิน: หจก.ไทยเวียตอคนเนคต์


 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line official: @usb6736i; Email: thaivietconnect@gmail.com


แนะนำล่ามภาษาของไทยเวียตคอนเนคต์%d bloggers like this: